Byggnation

Behöver du hjälp med byggnation?

Som byggmästare utför vi arbeten mot såväl större uppdragsgivare och enskilda beställare som totalentreprenör eller underentreprenör. Det innefattar allt från försäkringsskador, om- och tillbyggnad av offentliga lokaler och butiker, fastigheter, tak m.m. Vår kompetens inom företaget bidrar till effektiv projektering och planering. Detta bidrar till effektiva och väl utförda entreprenader, ni som beställare kan känna er trygga med utförd entreprenad.

Vi är medlemmar i Byggmästareföreningen.

Uppdragsgivare