Stambyte

Proplatt AB utför stambyte i både bostadsrätts- och hyresfastigheter

Har det blivit dags med ett stambyte i er bostadsrätts- eller hyresfastighet? Vi på Proplatt är experter inom området och hjälper dig med ditt stambyte. Om det är dags med ett stambyte är det extra viktigt att utföra jobbet innan ett läckage inträffar. Desto längre man skjuter på jobbet desto större blir risken och desto större kostnad i slutändan. Samtidigt som du gör ett stambyte ökar du värdet på fastigheten och trivseln för personerna som bor i byggnaden.

Vi på Proplatt AB är ett etablerat företag inom stambyten byggnation och plattsättning. Vår vision är att vara det självklara valet av entreprenörer för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har behov av stambyten i sina fastigheter. I dagsläget har vi lyckats med detta väldigt bra och är idag kända i Stockholmsområdet med flertalet genomförda uppdrag. Vi har en tydlig process på hur ett stambyte ska genomföras på rätt sätt som vi förhåller oss till. Vi ställer alltid kundens behov i centrum och är med i processen från start till slut för att få till den högsta kvalitén. Läs mer om stambyte bostadsrätt här

Stambyte, hur ofta?

Vad är ett stambyte? Hur ofta behövs det göras ett stambyte? Hur gör man? Det finns många frågor, vi på Proplatt AB har svaren!

Vid ett stambyte byter man ut stammarna till nya fräscha rör med hög kvalité i huset. Rören är de som leder tappvatten och avlopp i byggnaden. Ett stambyte utgörs väldigt sällan, man brukar säga var 40-50 år. Då kan du förstå att rören är väldigt slitna och i dåligt skick efter alla dessa år. Läs mer om stambyte hur ofta här

Varför gör man ett stambyte?

Man gör ofta ett stambyte när vattenledning och avloppsrör börjar bli slitna. Det gäller att göra det i tid för att undvika vattenskador som kan vara riktigt kostsamma i framtiden. Det är ett nödvändigt ingrepp för fortsatt driftsäkerhet.

Stambyte är något som många fastighetsägare drar ut på. Därför att ett sådant stort ingrepp kräver att man når vattenledning och avlopp som är gömda och inbyggda i golv och väggar. Att undvika ett stambyte är inget vi rekommenderar, för att det kan leda till mycket större skador. Vattenledningar och avloppsrör kan gå sönder och förstöra byggnader, vilket är något vi alla vill undvika. Och detta kan leda till större kostnader än vad som var planerat från första början.

Renovera när du gör en stamrenovering

I kombination med ett stambyte kommer renoveringar i fastigheten göras såsom köksrenovering, badrumsrenovering samt eventuellt andra ytor. Därav är det viktigt att planera och ha full kontroll över hela processen. Vi på Proplatt är väldigt tidiga när vi går ut med information till de som bor i byggnaden med hur vår process går till och vad hyresgästerna måste tänka på. I äldre byggnader där kök och badrum inte har renoverats på väldigt länge kan ett stambyte ge möjlighet till nya fräscha ytor.

Något som inte riktigt går att hoppa över är renovering av badrummet. Det som går att göra är att bestämma omfattningen av renoveringen inne i badrummet. Om hyresgästen har utfört större renoveringen tidigare är det viktigt att ta den diskussionen. Det kan handla om att hyresgästen får ett badrum och kök av sämre kvalité än de hade från början. Vi på Proplatt låter hyresgästen bestämma en del i renoveringen genom en tillvalsväljare där de får se igenom material och tillvalen som går att lägga till i renoveringen.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Hur lång tid kan ett stambyte kan ta? Det varierar väldigt mycket beroende av vilken typ av byggnad arbetet utförs i. Storleken på projekt påverkas av om det är ett mindre lägenhetshus, en stor bostadsförening, villa, radhus eller flerfamiljshus. Ibland krävs det ett mindre arbete med byte av stammar där man endast byter ut några enstaka rör eller så krävs det en större insats där man byter ut alla rören och även avloppen i källargolvet.

stambyte2

Relining eller stambyte?

Tidpunkten för stambyte kan komma väldigt plötsligt och vid en dålig tidpunkt. Som tur är går det att finansiera ett stambyte genom att använda fastighetens värde som säkerhet för ett lån. Om det redan finns lån på fastigheten och inga likvida medel kan användas för att utföra arbetet kan styrelsen istället välja att utföra en relining. Detta är dock inte ett alternative till stambyte utan mera en tillfällig lösning tills stambytet kan göras.

Vi jobbar inte med relining. Relining är en typ av “snabb” lösning på problemet när det kommer till avlopp och vattenledning. Relining innebär att man “renoverar” insidan av de befintliga rören som finns. Vilket inte löser problemet lika bra som ett stambyte gör. Relining är endast en tillfällig lösning som många väljer att använda på grund av att det är mycket billigare. Tyvärr har väldigt många försäkringsbolag blivit skeptiska mot Relining och då när skadan inträffar står dom inte för kostnaden.

Om oss

Proplatt AB har lång erfarenhet inom stambyte. För att du ska vara trygg leder vi hela projektet med hög kvalité och lyckat resultat. Vi ställer höga krav på att anställda och ledningen har den yrkeskompetens som behövs samt tillhörande yrkesbevis och auktorisationer.

Proplatt AB är kollektivanslutet till byggmästarföreningen. Vi är medlemmar i PER, behöriga i BKR samt auktoriserat VVS företag enligt Säker Vatten. Som uppdragsgivare kan ni känna trygghet med att vi tar ansvar för projektets kvalité och lyckade resultat. Vi ställer stora krav på att våra anställda och ledningen har den yrkeskompetensen som behövs samt tillhörande yrkesbevis och auktorisationer. Proplatt AB är kollektivanslutet till byggmästarföreningen.

Vi har tidigare jobbat med uppdragsgivare som Erlandsson Bygg, Oscar Properties, Glommen & Lindberg, Bygg R1, m3 Bygg och HSB. Gå in på referensobjekt för att se mer.

Uppdragsgivare